Ціна: 1779.76 грн. за кан 20 л Кількість: Фасування:

Квантум ДІАФАН ACTion 8-24-0

Високочисті концентровані композиції макроелементів NPK для забезпечення рослин основними елементами живлення.

Марка Квантум Діафан ACTion 8-24-0
Склад, г/л
Загальний азот (N) 102
в т.ч. амонійний азот (N-NH4+) 102
амідний азот (N-NH2) -
Доступний фосфор (Р2О5) 305
Доступний калій (К2О) -
Властивості
Густина (при 20 °С), г/мл 1,25 - 1,28
рН, од. 6,5 - 7,1
Температура кристалізації, °С –0,3

Ефективне рішення:

 • ґрунтового внесення (технологія IN-FURROW);
 • позакореневого підживлення з метою корекції живлення рослин азотом, фосфором і калієм;
 • фертигації.

Переваги

 • 100% доступна ОРТОФОСФАТНА форма фосфору;
 • Менша залежність від посушливих умов;
 • Ефективне засвоєння за низьких температур ґрунту;
 • Висока ефективність за низьких норм внесення;
 • Відсутність баластних солей (хлориди та ін.) і шкідливих домішок;
 • Безпечність для рослин за оптимальних норм;
 • Нейтральний показник рН;
 • Низький сольовий індекс (безпечність для проростків і листків);
 • Відсутність корозії обладнання;
 • Низька температура кристалізації;
 • Ідеальна можливість сумісного внесення з мікроелементами, пестицидами і біодобривами.

   

Технологія застосування

Ґрунтове внесення (технологія IN-FURROW)

Норма внесення 20-50 л/га (25-70 кг/га). Максимальна безпечна для насіння і проростків норма внесення залежить від культури, ширини міжрядь, гранулометричного складу, температури та вологості ґрунту, його катіонообмінної здатності й вмісту органічної речовини, конструкції аплікатора та деяких інших факторів.

Позакореневе підживлення

Рекомендована норма внесення – 3-7 л/га.
Витрата робочого розчину:
для польових, овочевих культур – 200-400 л/га,
для плодових культур та винограду – 500-1000 л/га.

Дотримуйтесь усіх вимог ефективного листкового внесення препаратів. Змішування добрива з жорсткою водою може призвести до випадіння осаду; необхідно використовувати речовини для пом’якшення води.

Фертигація

Для приготування поливної суміші, потрібно розчинити 5 л добрива не менше ніж у 1000 л води.
Загальна витрата добрива в середньому становить від 50 до 100 л/га за період вегетації.
Денна норма витрати добрива коливається в межах 1-10 л залежно від агрономічної необхідності.

Обробка насіння

Можливе використання добрив Квантум Діафан ACTion для передпосівної обробки насіння у комбінації з протруйниками, мікродобривами, біологічно активними речовинами у нормі 1-3 л/т насіння.